Andrzej Pieśla

W maju inflacja w Polsce była najwyższa w całej Unii Europejskiej.

Eurostat wyliczył że w maju, gdy nadal obowiązywały środki ograniczające COVID-19, roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 0,1%, w porównaniu z 0,3% w kwietniu. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 1,2%. Roczna inflacja w Unii Europejskiej w tym samym miesiącu wyniosła 0,6% w porównaniu z 0,7% w kwietniu. Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 1,6%. Najniższe stawki roczne odnotowano w Estonii (-1,8%), Luksemburgu (-1,6%), na Cyprze i w Słowenii (oba -1,4%). Najwyższe roczne stawki odnotowano w Polsce (3,4%), Czechach (3,1%) i na Węgrzech (2,2%). Cała Unia podzieliła się niemal na pół – w 13 krajach odnotowano inflację, a w 14 deflację. Najszybciej (o prawie 2 proc.) ceny spadały w Estonii. W UE inflacja HICP wyniosła 0,6 proc., a w strefie euro: 0,1 proc. W porównaniu z kwietniem roczna inflacja spadła w dwudziestu państwach członkowskich, pozostała stabilna w dwóch i wzrosła w pięciu.

Roczna stopa inflacji w państwach Unii Europejskiej

Źródło: Eurostat

W maju najwyższy wkład we wzrost rocznej stopy inflacji w strefie euro pochodziły z żywności, alkoholu i tytoniu (+0,64 punktu procentowego, pp), a następnie z usług (+0,59 pp), nieenergetycznych towarów przemysłowych (+0,06 pp) i energii (-1,20 pp).

Eurostat do międzynarodowych porównań posługuje się wskaźnikiem inflacji HICP, który jest odmienną miarą inflacji od najpopularniejszego wskaźnika CPI, który w maju GUS obliczył na 2,9 % wobec 3,4 % w kwietniu.