Turystyka hamuje, na razie po mału

Turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych obecnym kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa. Według danych GUS w obiektach turystycznych posiadających 10 lub więcej miejsc liczba turystów ogółem w marcu była w Polsce niższa o 65% w porównaniu z analogicznym miesiącem w ubiegłym roku. Na Pomorzu Zachodnim wydatki turystów w pierwszych trzech miesiącach roku były o ponad 16,5 % mniejsze, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zbigniew Jagniątkowski: Nie wystarczy być barbarzyńcą

Największą satysfakcję powinniśmy dziś odczuwać z tych przedsięwzięć, które nie były owocem radykalnej rewolucji i gwałtownego zrywu, ale następstwem mozolnych przygotowań i wytrwałej realizacji całej społeczności. To trudne. Jeszcze poważniejsze wyzwanie polega na zrozumieniu, że takie osiągnięcia zmieniają bardzo wiele, są źródłem zobowiązania. Rozejrzyjmy się dookoła. Już nie elementarny brak, ale osiągnięty status staje się dla nas źródłem wyobrażeń o przyszłości.

GUS diagnozuje pierwsze miesiące społeczeństwa i gospodarki w okresie pandemii

Powszechne obostrzenia dotyczące m.in. działalności punktów handlowych i usługowych, szkół i instytucji publicznych oraz przemieszczania się osób zaczęły z różnym nasileniem wpływać na życie społeczne i gospodarcze. W rezultacie w wielu obszarach w marcu br. odnotowano negatywne zmiany, znacznie różniące się od tendencji obserwowanych w poprzednich miesiącach. Kwietniowe badania koniunktury wskazują na bardzo pesymistyczne nastroje zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów oraz poważne obawy dotyczące przyszłości. GUS podał dane o sytuacji społeczno – gospodarczej w pierwszym kwartale roku.

Maciej Kowalewski: Lokalność szczecińskiej kultury wymaga nowego namysłu

Dzisiaj, zamiast „bywania” w instytucjach kultury ważniejsze są inne kryteria: uprawianie sportu w obecności innych, zdrowy styl życia. Znajomość kodów kultury to dzisiaj raczej cecha „starej inteligencji” niż elit. Osoby pretendujące do klasy wyższej nie muszą już obnosić się ze swoim kulturalnym snobizmem. Ale kultura ciągle ma ważne zadanie do spełnienia, zwłaszcza w czasach indywidualizacji i rozpadu więzi.