Zbigniew Jagniątkowski: Polityka nie kończy się na partiach politycznych

Polityka nie zaczyna się i nie kończy na partiach politycznych. Gdyby w grę wchodziły tylko decyzje o skali ogólnokrajowej i przesadzenia o ustrojowym stopniu ogólności, byłyby one wystarczającym narzędziem definiowania i forsowania racji. O wiele więcej dzieje się jednak nie „w Polsce”, ale tu i teraz. Dlatego nie powinniśmy zostawiać partii samym sobie. Dla naszego i ich dobra.   

Przy niedzieli: We wspólnocie znajdujemy więcej, niż pocieszenie

Wiara pocieszająca jest zrozumiała, bo dotyka doświadczenia, które jest udziałem niemal każdego. Oparcie się na pocieszeniu i folgowaniu naszej nędzy chyba jednak gubi coś ważnego z istoty wiary. Jako wspólnotowe bycie razem w Kościele (i w kościele) to także ścieżka odchodzenia od prostych pocieszeń. Wybierać i zawierzyć trzeba chcieć w każdej chwili, na tym polega dorosłość i dojrzałość człowieka.

Sanatoria wracają do pracy, jest nadzieja na uratowanie sezonu

Dla gospodarki Pomorza Zachodniego to ważna wiadomość – od 16 czerwca działalność wznawiają sanatoria. Dla Świnoujścia, Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu, Połczyna Zdroju i Dąbek to kwestia ratowania zagrożonego sezonu, przychodów, miejsc pracy. Pozostaje wątpliwość, ilu kuracjuszy – często osób starszych – zdecyduje się już teraz skorzystać z nowych regulacji.  

Przemysław Wojnarowski: Warto rozsądnie inwestować nad morzem

Nie ma podstaw do rezygnowania z inwestycji w nieruchomości, także w mieszkania na wynajem oraz przeznaczone do własnego użytku, budowane lub kupowane nad morzem – mówił Przemysław Wojnarowski, lider Instytutu Studiów Regionalnych i ekspert rynku nieruchomości na antenie Polskiego Radia Szczecin. Jego zdaniem należy zachować rozwagę, ale wobec oferty banków nieruchomości wydają się dziś wyjątkowo atrakcyjną lokatą kapitału. 

Nowe elektrownie fotowoltaiczne przy wsparciu EBI

W północnej części Polski, na obszarze województwa zachodniopomorskiego, a także pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego, powstanie kilkadziesiąt nowych elektrowni fotowoltaicznych. Kredyt w wysokości 82 mln złotych (około 18 mln euro)na realizację inwestycji przeznaczył Europejski Bank Inwestycyjny.

Radości i problemy z dziećmi, czyli demografia regionu

Według danych Urzędu Statystycznego w Szczecinie dzieci – osoby do 17 roku życia – stanowią 17 % ogółu mieszkańców Pomorza Zachodniego. To nieco mniej niż średnia dla kraju. Prognozy na przyszłość mówią o systematycznym spadku nowych urodzin i raczej zmniejszającej się liczbie dzieci w statystycznym gospodarstwie domowym. W roku 2019 Kartę Dużej Rodziny posiadało 15 tysięcy rodzin w województwie.

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim – 7,7 %

W końcu kwietnia stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wyniosła 7,7 % przy średniej dla kraju wynoszącej 5,8 %. Niższe było ono też w województwie lubuskim, pomorskim i lubuskim. W obrębie regionu najgorsza sytuacja na rynku pracy panuje na południu i południowym wschodzie, gdzie poziom bezrobocia przekracza 10 %. Dane na ten temat podał Główny Urząd Statystyczny.

Obserwator Finansowy: Jest potencjał w polskiej gospodarce morskiej

Obraz gospodarki morskiej nie jest jednoznaczny. Łatwo wskazać na dynamiczny rozwój czterech głównych polskich portów morskich, na rentowne stocznie Pomorza Gdańskiego i dobrze prosperującą produkcję jachtów i łodzi motorowych. Struktura polskiego handlu zagranicznego nie sprzyjała rozwojowi gospodarki morskiej, ale mimo tego ta gałąź gospodarki odpowiada za 10 proc. wpływów budżetowych, a np. przetwórstwo ryb oraz przemysł stoczniowy to niepomijalna część PKB – ocenia portal Obserwator Finansowy.

Kolej Plus dla Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej

PKP PLK rozpoczęły we wtorek nabór wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus. Według szacunków, na realizację programu zostanie przeznaczone 6,5 mld zł do 2028 r. Wstępnie wytypowano 20 projektów. Z analiz zarządcy infrastruktury kolejowej wynika, iż w skali całego kraju jest blisko 100 miejscowości, do których powinna być przywrócona lub doprowadzona kolej.