Regionalne PKB będzie liczone inaczej

 Zgodnie z ustawą prezes GUS będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach: makroregionów, regionów i podregionów zgodnie z Klasyfikacją Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) – standardem klasyfikującym regiony według liczby ludności.

Walka z kryzysem w Europie regionalnej

Europejskie tradycje regionalistyczne przekładają się na praktykę zmagań z obecną epidemią, ale także na zróżnicowanie w podejściu do odmrażania gospodarki i życia społecznego. W Niemczech przygotowano „mapę drogową” dla poszczególnych landów, w Hiszpanii o energiczniejsze działania apelują do władz same regiony.