Armatorzy rekreacyjni bez większego wsparcia

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie przewiduje – ze względu na pandemię i związane z nią duże wydatki – zwiększenia pomocy dla borykających się z problemami armatorów rekreacyjnych, którzy łowili dorsze. Armatorzy zajmujący się rybołówstwem rekreacyjnym są w ciężkim położeniu po decyzji UE, która wprowadziła od stycznia 2020 r. zakaz połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego, także rekreacyjnego. Rygory zostały wprowadzone w związku z fatalnym stanem populacji tego gatunku w wodach Bałtyku.

Z kulturą i potencjałem kreatywności nie jest najgorzej

Jaki jest kulturalny potencjał Pomorza Zachodniego? Komentowany na naszych łamach raport o kulturze szczecińskiej to ważny sygnał mówiący o preferencjach odbiorców i ich roli w kształtowaniu profilu instytucji działających w mieście. Inny czynnik to podaż obiektów i oferty kulturalnej, która siłą rzeczy jest tu mniejsza, niż w województwach o bogatszych tradycjach i dłuższej przynależności do Polski. Nadzieje wiązać należy z potencjałem ludzi, którzy z dziedziną sztuki i kultury wiążą swoje pasje i plany zawodowe. Zwłaszcza Szczecin rozwija potencjał infrastrukturalnym, ale też poza ośrodkiem kultury staje się ważnym punktem na mapie kreatywności i twórczości.