Ograniczenia na granicach potrwają dłużej

Polska przedłużyła o następne 30 dni kontrole graniczne. jest to związane ze stale utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem. Ograniczenia w tym zakresie trwają od 13 marca. kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczną, której działania wspierają policjanci, strażacy i żołnierze. Granicę państwową mogą przekraczać obywatele polscy, a także cudzoziemcy spełniający określone warunki.

Zbigniew Jagniątkowski: Albo dekownicy, albo interes zbiorowości

To wręcz niewiarygodne, że tego rodzaju dylematy wciąż nam towarzyszą u progu trzeciej dekady XXI wieku. Nie ma przyszłości gospodarka, która zamiast mierzyć się z wyzwaniami rynku ciągnie za sobą ogon indywidualnych „karier”. Potrzebny jest namysł nad etyką ludzkiej pracy, ale pilnie trzeba go oczyścić z zagadnienia pasożytnictwa – pełnienia funkcji, w których nazwisko jest ważniejsze od kompetencji i znaczenia dla firmy i społeczeństwa.