Agencje pracy tymczasowej to domena Europy Zachodniej

EUROSTAT opublikował dane dotyczące skali zatrudnienia w agencjach pracy tymczasowej. W 2019 roku 2,1% pracowników w Unii Europejskiej w wieku 20-64 lata pracowało dla tego rodzaju podmiotów. Na poziomie UE stanowiło to 2,5% zatrudnionych mężczyzn w wieku 20–64 lat i nieco mniejszy odsetek zatrudnionych kobiet (1,7%). Pomorze – jak i cała Polska- nie należy do europejskiej czołówki w upowszechnianiu tego modelu zatrudnienia.

Gorsze nastroje wśród zachodniopomorskich przedsiębiorców

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim oceniana jest pesymistycznie przez przedsiębiorców badanych przez Urząd Statystyczny. We wszystkich badanych obszarach w kwietniu oceniali ją gorzej niż marcu. Większość przedsiębiorstw doświadcza zatorów finansowych i przewiduje znaczne obniżenie nakładów inwestycyjnych. Z miesiąca na miesiąc rośnie przeświadczenie o negatywnych skutkach kryzysu na kondycje firm.  

Europa zmieniana przez obywateli

Poza odbywającym się raz na pięć lat wyborami do Parlamentu Europejskiego obywatele Unii Europejskiej dysponują kilkoma innymi instrumentami bezpośredniego wpływu na kształt i przedmiot unijnej polityki. Co ważne, są one ufundowane na idei partycypacji i tym samym wolne od reguł zdominowanych przez dominację aparatu państwa. W istotnych sprawach sami obywatele Unii oraz jej lokalny i regionalny głos może być słyszany. To długa droga, ale efektywna w przypadku zasadniczych zmian, dla których nadchodzi właściwy czas i które mogą zmieniać kształt Europy.