Monika Petryczko: Jakie miasto, taka kultura

Jakie miasto, taka kultura. To zdaje się najczęściej wyrażana opinia, z którą spotykam się w kuluarowych rozmowach szczecińskich twórców. Tymczasem raport napisany pod przewodnictwem dr hab. Macieja Kowalewskiego podniósł temat kultury w naszym mieście ponownie w wymiarze znacznie szerszym i mniej na skróty. To dobrze, bo zdaje się, od wielu lat jest co podnosić (sic!).