Żegluga po Odrze czasowo będzie tańsza

W ramach Tarczy Antykryzysowej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wprowadziło dla wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych zwolnienie z należności za korzystanie ze śluz i odcinków śródlądowych dróg wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Regulacje obowiązują do końca września. Na żeglugę na Odrze faktycznie trzeba chuchać i dmuchać.