Kolej Plus dla Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej

PKP PLK rozpoczęły we wtorek nabór wniosków od samorządów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus. Według szacunków, na realizację programu zostanie przeznaczone 6,5 mld zł do 2028 r. Wstępnie wytypowano 20 projektów. Z analiz zarządcy infrastruktury kolejowej wynika, iż w skali całego kraju jest blisko 100 miejscowości, do których powinna być przywrócona lub doprowadzona kolej.

Federalny model walki z pandemią

W dialogu rządu z landami wykuwa się w Niemczech kompromis dotyczący strategii postępowania wobec pandemii koronawirusa. Obie strony uzgodniły się we wtorek przedłużenie do 29 czerwca obowiązywania zasady dystansu społecznego w celu dalszej walki z zagrożeniem, choć odmiennie widzą jego skalę i potencjalne skutki. Kolejne decyzje już niebawem.