Ćwierć miliona samorządowych dotacji na kulturalne wydarzenia w regionie

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. Dzięki rozdzielonym środkom – łącznie to 270 tysięcy złotych – realizowane będą przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne na terenie całego województwa, wśród nich wiele z długoletnią, bogatą tradycją.

Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego

Gdzie podróżować w czasie pandemii? Najlepiej blisko domu. Czy znasz swoje najbliższe otoczenie? Swoją miejscowość, okoliczne lasy i wsie? Czy wiesz, co działo się tu lata albo wieki temu? Inspiracją do lepszego poznania regionu Pomorza Zachodniego będzie „Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego”. To drugie już wydanie książki, wpisującej się w ogólnopolską serię.