O samorząd w sercu planu odbudowy Unii Europejskiej

Władze lokalne i regionalne powinny znaleźć się w samym sercu planu odbudowy Unii Europejskiej – zaznaczył marszałek Olgierd Geblewicz podczas debaty poświęconej zarządzaniu kryzysowemu związanemu z panedmią Covid-19 i planowi odbudowy gospodarczej. Dyskusja odbyła się w Europejskim Komitecie Regionów. Przywódcy lokalni i regionalni poparli propozycje Komisji Europejskiej, dzięki którym UE będzie mogła bezpośrednio reagować na przyszłe kryzysy.