Kiepska ocena koniunktury

Główny Urząd Statystyczny zbadał ocenę koniunktury gospodarczej w ocenia przedsiębiorców Pomorza Zachodniego. Ich nastroje się pogarszają, kiepskie są zwłaszcza w branży budowlanej.