Ursula von der Leyen: Budujemy świat, w którym chcemy żyć. Dynamiczna Unia w niestabilnym świecie

– Przyszłość leży w naszych rękach. Jaka będzie Europa – to zależy od nas. Zbudujmy świat, w którym chcemy żyć. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, wygłosiła na forum Parlamentu swoje pierwsze orędzie o stanie Unii. Zapowiedziała m.in. zwiększenie celu redukcji emisji do 2030 r. do co najmniej 55 proc. oraz coroczne raporty na temat stanu praworządności we wszystkich krajach UE.