Ministerstwa gospodarki morskiej nie będzie. I co my na to?

Doszło ostatecznie do sytuacji, o której przed kilkom tygodniami pisaliśmy jako bardzo możliwym scenariuszu. W wyniku dokonanej restrukturyzacji rządu z jego struktury zniknie resort gospodarki morskiej. Jego historia zamyka się latami 2005 – 2007 oraz 2015 – 2020. Kompetencje likwidowanego ministerstwa mają zostać rozdzielone między ministerstwa: rolnictwa, środowiska i infrastruktury.

Bałtycka beczka prochu

Nordycki pacyfizm to jedno, intensywna modernizacja sił zbrojnych państw regionu Morza Bałtyckiego jest faktem. Odpowiada to ogólnemu trendowi w tej części Europy i na całym świecie.