Komu i jak bardzo potrzebne są dziś klastry?

Polska gospodarka stoi przed koniecznością znalezienia swojego miejsca w szybko zmieniającym się świecie, gotowości do wykonania technologicznej, organizacyjnej i kapitałowej zmiany. Szansę ku temu stwarza współpraca klastrowa, jeśli nie ogranicza się do działań symulowanych i poprawy samopoczucia członków inicjatywy klastrowej.  

ZUT patentowany

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zajął pierwsze miejsce w zestawieniu podmiotów krajowych i zagranicznych, którym udzielono największą liczbę patentów na wynalazki w 2019 roku. Na drugim miejscu uplasowała się Politechnika Lubelska (118 decyzji), natomiast Politechnika Łódzka (101 decyzji) zajęła miejsce trzecie na 17 polskich szkół wyższych ujętych w dorocznym raporcie Urzędu Patentowego RP.