Zwieranie szeregów: Finlandia wobec współpracy nordyckiej

Finlandia dąży do tego, by do 2030 r. państwa nordyckie (N5) stanowiły najbardziej zintegrowany region świata. Jest to element odpowiedzi fińskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na zmieniające się uwarunkowania – wyzwania globalne, problemy ze spójnością UE w podstawowych kwestiach oraz pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu państwa. Do osiągnięcia tego celu Finlandia wykorzysta regionalne platformy współpracy nordyckiej, w tym Nordycką Radę Ministrów (NRM), w której w 2021 r. pełni przewodnictwo.

Ryby są zdrowe. Czy także dla gospodarki regionu?

Czy upadek sektora produkcji ryb podniósł ceny i obniżył konsumpcję, czy też zbyt mała konsumpcja prowadzi do słabości branży rybnej? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, ale jej poszukiwanie z pewnością jest istotne zarówno dla kondycji gospodarczej wybrzeża, jak i zdrowia Polaków.   

Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przygotowało Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Rekomenduje ona budowę w Polsce marynarki średniej wielkości i zawiera postulat jak najszybszego wdrożenia zmodyfikowanego programu rozwoju i modernizacji sił morskich