Fundacja Republikańska: Amerykańska lekcja budowy infrastruktury – sukcesy i porażki

Zanim w Polsce rozpocznie się realizacja wielkich projektów infrastrukturalnych, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, warto przyjrzeć się doświadczeniom innych państw w tej dziedzinie. Za pomocą przemyślanych inwestycji – jak pokazuje przykład USA – można przyspieszyć rozwój gospodarczy, stworzyć miliony nowych miejsc pracy i zmienić styl życia ludzi, wzmocnić konkurencyjność przemysłu, podnieść jego innowacyjność.