Ekonomiczny optymizm ma podstawy

Zarówno kondycja ekonomiczna kraju po ataku pandemii oceniana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jak i stan gospodarki regionu pozwalają przynajmniej z ostrożnym optymizmem spojrzeć na rozpoczęty rok.