Elżbieta Berezowska: Uwzględnić różnice między bogatszymi i biedniejszymi samorządami

Podział dochodów publicznych między państwo a samorząd powinien opierać się na istnieniu stałego dynamicznie działającego mechanizmu kompensacyjnego, a nie mechanizmu stopniowego „przerzucania” kosztów realizacji zadań publicznych z administracji rządowej państwowej na samorząd województwa – mówi Elżbieta Berezowska, przewodnicząca Komisji ds. Finansów Publicznych Związku Województw RP, skarbnik województwa dolnośląskiego.