Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przygotowało Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Rekomenduje ona budowę w Polsce marynarki średniej wielkości i zawiera postulat jak najszybszego wdrożenia zmodyfikowanego programu rozwoju i modernizacji sił morskich