Tomasz Augustyn

Budowa Baltic Pipe otrzymała nowy impuls. Infrastruktura tego projektu przebiega także przez Pomorze Zachodnie, ma ona fundamentalne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski.  

Duńska Agencja Ochrony Środowiska (DEPA) wydała nowe pozwolenie środowiskowe dla budowy gazociągu Baltic Pipe na wstrzymanych w zeszłym roku lądowych odcinkach trasy. Pozwala to na wznowienie budowy przez Energinet, duńskiego partnera Gaz-Systemu w projekcie.

Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Jednocześnie Projekt Baltic Pipe umożliwi dostawy gazu z Polski na rynek duński i szwedzki. Realizacja przedsięwzięcia i to możliwie szybka jest kluczowa la budowania przez Polskę niezależności energetycznej tak istotnej w obecnej sytuacji międzynarodowej.

Dywersyfikacja dostaw gazu poprzez umożliwienie dostępu do jego bezpośrednich źródeł w istotny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Realizacja Projektu Baltic Pipe będzie miała istotne znaczenie dla powstania wewnętrznego europejskiego rynku energii. Realizacja projektu jest zbieżna z realizacją celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, tj.: wzmocnienia konkurencji, integracji rynków gazu, podniesienia bezpieczeństwa dostaw oraz skutecznego wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju.

W listopadzie zakończono układanie podmorskiej części rurociągu. Prace na 40-kilometrowym odcinku inwestycji we wschodniej Jutlandii oraz 38-kilometrowej trasy w zachodniej Fionii rozpoczną się niezwłocznie. Nowe pozwolenie środowiskowe zawiera kilka dodatkowych wymagań w celu ochrony dzikiej przyrody w trakcie budowy i po jej zakończeniu. Budowa gazociągu Baltic Pipe w Polsce przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, tak aby 1 października 2022 r. popłynął do Polski pierwszy gaz z Szelfu Norweskiego. Energinet deklaruje, że utrzymany zostaje pierwotny termin uruchomienia gazociągu Baltic Pipe. Początkowa przepustowość Baltic Pipe od 1 października 2022 r. będzie wynosić ok. 2-3 mld m sześc. w ujęciu rocznym, natomiast pełna przepustowość w ilości 10 mld m sześc. rocznie zostanie osiągnięta od początku 2023 r.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego budowane są gazociągi Niechorze–Płoty i Goleniów–Lwówek oraz rozbudowa jest tłocznia gazu w Goleniowie, będące elementami Programu Baltic Pipe. Lądowa część inwestycji będzie miała długość 125 km i przebiegnie przez gminy: Rewal, Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Płoty, Goleniów, Maszewo, Stargard, Dolice, Przelewice oraz Pełczyce. Najdłuższy element projektu Baltic Pipe w Polsce stanowi gazociąg Goleniów-Lwówek. |Będzie on miał ok. 191 km; podzielony został na dwa etapy realizacyjne: odcinek relacji Goleniów-Ciecierzyce o długości ok. 122 km i odcinek relacji Ciecierzyce-Lwówek o długości ok. 69 km. Gazociąg Goleniów-Lwówek ma zapewnić możliwość rozprowadzenia w Polsce gazu dostarczonego z Szelfu Norweskiego przez gazociąg podmorski na Bałtyku oraz z Terminalu LNG w Świnoujściu.