Andrzej Pieśla

W końcu kwietnia stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim wyniosła 7,7 % przy średniej dla kraju wynoszącej 5,8 %. Niższe było ono też w województwie lubuskim, pomorskim i lubuskim. W obrębie regionu najgorsza sytuacja na rynku pracy panuje na południu i południowym wschodzie, gdzie poziom bezrobocia przekracza 10 %. Dane na ten temat podał Główny Urząd Statystyczny.

W przekroju województwa najwyższe bezrobocie miało miejsce w podregionie szczecinecko – pyrzyckim, gdzie wynosiło 13,3 %, w podregionie koszalińskim było to 8,8 %, w szczecińskim – 7,5 %, a w mieście Szczecin – 3 %. Ogółem liczba zarejestrowanych bezrobotnych w całym województwie wynosiła w kwietniu 48,3 tysiąca osób, z czego w Szczecinie – 5,4 tysiąca. Te dane wskazują na gorszą sytuację na rynku pracy od tej, która panuje w innych województwach.  W województwie pomorskim bezrobocie wynosi 5,2 %, najgorzej jest w podregionie chojnickim z bezrobociem na poziomie 8,5 %. W Wielkopolsce wartość wskaźnika to zaledwie 3,3 %, jedynie w podregionach pilskim i konińskim sięga ono 5,6 %, ale w samym Poznaniu to zaledwie 1,4 %. Lepsza niż na Pomorzu Zachodnim jest także sytuacja rynku pracy w województwie lubuskim, gdzie bezrobocie wynosi 5,6 % (5,4 % w podregionie gorzowskim, 5,8 % w zielonogórskim).

W całej Polsce jedynie podregion radomski osiągnął w kwietniu nieco gorszy wynik w poziomie bezrobocia (13,5 %) niż południowa i wschodnia część Pomorza Zachodniego. Można się spodziewać, że dane, które zostaną opublikowane za miesiąc, będą już mniej zadowalające w skali całego kraju.