Tomasz Augustyn

W 2021 roku w Polsce oddano do użytku łącznie 109,2 tys. budynków mieszkalnych. Najwięcej budowano na Pomorzu, najmniej w województwie opolskim.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące rynku nieruchomości w roku 2021. W tym okresie w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła natomiast powierzchnia budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji. Deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali do użytku najwięcej mieszkań po 1989 roku. Z drugiej strony przeciętne mieszkania oddawane do użytku w budynkach wielorodzinnych są najmniejsze od co najmniej 16 lat.

Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w: mazowieckim (18,9% wartości krajowej), wielkopolskim (11,6%) i dolnośląskim (10,6%). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności wyniósł dla Polski 6,2. Największe wartości odnotowano w województwach: pomorskim (9,3), dolnośląskim (8,7), mazowieckim (8,2) i wielkopolskim (7,8); najmniejsze w: opolskim (3,4), świętokrzyskim (3,7) oraz śląskim (3,8). Województwo zachodniopomorskie plasuje się w górnej połowie stawki z wartością wskaźnika na poziomie 6,0.

Mieszkania oddane do użytkowania w 2021 r. w przeliczeniu na 1 tys. ludności

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W 2021 roku oddano do użytkowania 234,9 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 21,8 mln m2 oraz liczbie izb równej 917,8 tys. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty: liczby mieszkań – o 14,1 tys. (6,4%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 2,2 mln m2 (11,3%) oraz liczby izb – o 84,8 tys. (10,2%). Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 92,8 m2 (w 2020 r. – 88,7 m2 ). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 133,1 m2 , natomiast w budynkach wielorodzinnych – 52,6 m2. Choć było to tyle, ile w 2020 r., to w porównaniu z 2019 i 2018 r. było to o ok. 0,5 m2 mniej, z kolei względem 2017 r. już o ok. 6 m2 mniej. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 142,9 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wy[1]najem – 63,0 m2 , natomiast mieszkania liczone łącznie w pozostałych formach budownictwa (tj. spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym oraz zakładowym) – 51,3 m2. Deweloperzy wybudowali 60,5% wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni – 37,6%.

Jak wynika z danych GUS, jeszcze w latach 2005 – 2008 mieliśmy do czynienia z rosnącą powierzchnią mieszkań oddawanych do użytku w budynkach wielorodzinnych. W 2008 r. przeciętne mieszkanie oddane przez dewelopera lub zbudowane w formie społecznej, komunalnej lub zakładowej miało blisko 68 m2 – najwięcej w XXI w. Od tego momentu nowe mieszkania w budynkach wielorodzinnych stawały się coraz mniejsze. W latach 2014 – 2017 średnia powierzchnia wynosiła już ok. 60 m2. Ostatnie cztery lata to jednak drastyczny spadek ku 50 m2.

W 2021 r. oddano do użytkowania 476 nowych budynków biurowych, co oznaczało spadek o 9,7% względem roku 2020. Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 972,8 tys. m2 (spadek o 23,5%), a największa jej część przypadła na województwo mazowieckie (48,9% wartości krajowej). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwie podlaskim (0,5%), świętokrzyskim (0,6%) i lubuskim (0,7%). Na Pomorze Zachodnie przypadł niewiele wyższy udział w ogóle oddanej do użytkowania powierzchni biurowej wynoszący 1,4% wartości biurowej.

Powierzchnia użytkowa budynków biurowych oddanych do użytkowania w 2021 r. według województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Nieco lepiej było w tworzeniu powierzchni użytków przemysłowych, gdzie udział województwa zachodniopomorskiego w roku 2021 wyniósł 4,5% oraz budynków magazynowych, gdzie udział ten stanowił 2,6% ogółu powierzchni pozyskanej w skali kraju. Powierzchnia użytkowa nowych budynków niemieszkalnych na których budowę wydano pozwolenie w 2021 roku była na Pomorzu Zachodnim o 21,7% wyższa niż rok wcześniej.