Gdzie szukać bezrobotnych?

Nie każdy region jednakowo skorzystał na polskim cudzie gospodarczym ostatnich dekad, co udowadniają zmiany na polskim rynku pracy. Pomorze Zachodnie doświadczało w zdecydowanie większym stopniu ubytku bezrobotnych, niż przyrostu liczby etatów. 

Sektor obywatelski

Trzeci sektor, zwany też obywatelskim, może być dostarczycielem tanich i elastycznych usług publicznych. Z badań wynika, że największą barierą w działalności organizacji pozarządowych są finanse.

Zaprojektowaliśmy polskie morze

Gotowy jest plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomiczne. Dokument pokryje około 97% polskich obszarów morskich i będzie stanowił kompleksową regulację w zakresie morskiego planowania przestrzennego.