Tomasz Augustyn

Szwecja zamierza zostać najbardziej atrakcyjnym miejscem turystycznym na świecie do 2030 roku.

Szwedzki minister biznesu, przemysłu i innowacji Ibrahim Baylan przedstawił nową strategię, która ma na celu uczynienie Szwecji „najbardziej zrównoważonym i atrakcyjnym miejscem turystycznym na świecie zbudowanym na innowacjach” do 2030 r. Określił on Szwecję jako kraj, który „jest zwykle uznawany za jeden z najbardziej innowacyjnych krajów na świecie”, co, jak twierdził, może „tworzyć wartość dla branży turystycznej”. Strategia opiera się na trzech wymiarach zrównoważonego rozwoju dotyczących środowiska, społeczeństwa i ekonomii. Strategia będzie również powiązana z celami zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 roku.

Tematy objęte nową strategią turystyczną obejmują wpływ turystyki na klimat, równość i włączenie społeczne w branży turystycznej oraz znaczenie zachowania wspólnych zasobów, takich jak parki narodowe i zrównoważona turystyka przyrodnicza, taka jak rybołówstwo i łowiectwo. Ministerstwo podkreśla znaczenie turystyki naturalnej, wyjaśniając, że pandemia doprowadziła do tego, że ludzie odwiedzają środowiska naturalne i kulturowe w większym stopniu niż wcześniej, zwiększając konsumpcję obszarów naturalnych.

Turystyka jest ważną branżą dla Szwecji, zapewniającą zatrudnienie zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich, a także generującą przychody. Przed pandemią koronawirusa branża turystyczna odpowiadała średnio za 2,7% szwedzkiego PKB. Branża turystyczna zatrudnia również dużą liczbę osób z zagranicy, stanowią on 34% wszystkich pracowników w branży. Podczas pandemii liczba noclegów spadła w prawie każdej szwedzkiej gminie, przy a największe spadki odnotowano w większych szwedzkich miastach i gminach przygranicznych.

Plany rządu obejmują skupienie się na tworzeniu miejsc pracy i rozwoju umiejętności, tak aby pracownicy mieli odpowiednie kwalifikacje dla branży. Odzwierciedla to problemy, z którymi boryka się obecnie branża restauracyjna i hotelarska poszukując wykwalifikowanych pracowników w następstwie pandemii.

Na razie nie podano szczegółów tego, w jaki sposób rząd Szwecji osiągnie cele strategii, ani w jaki sposób będzie mierzył sukces. Kraj mierzy jednak wysoko zamierzając stać się do 2030 roku najbardziej atrakcyjną destylacją turystyczną. W 2019 roku został uznany przez Światową Organizację Turystyki ONZ za 54. najlepszy cel turystyczny na świecie.