Andrzej Pieśla

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w czerwcu 2020 roku w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,0%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadły (o 3,7%). W największym stopniu było to wynikiem podwyżek cen wszystkich produktów z wyjątkiem pszenicy i mleka.

Wiosną było inaczej. W kwietniu ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 4,1%), jak i w porównaniu z kwietniem 2019 roku (o 3,6%). Tymczasem w czerwcu w stosunku do maja zwiększyły się ceny większości produktów rolnych na targowiskach, przy spadku cen zbóż (poza żytem) i ziemniaków. W skali roku odnotowano spadek cen zbóż i żywca wołowego przy wzroście cen ziemniaków jadalnych, zwierząt gospodarskich oraz żywca wieprzowego.

W województwie zachodniopomorskim przeciętne ceny skupu większości produktów rolnych były w czerwcu wyższe niż średnio w kraju. W przypadku pszenicy była to różnica wynosząca 14 groszy, owies był droższy 2 złote 29 groszy, kukurydza o 2 złote 42 grosze, jęczmień o 3 złote 5 groszy, pszenżyto o 4 złote 40 groszy, a żyto o 6 złotych 19 groszy. Więcej płacono na Pomorzu Zachodnim także za bydło (o 53 grosze za kilogram wagi żywej), ale już ceny trzody chlewnej i drobiu w regionie były o 20 groszy niższe niż średnia krajowa.