Tomasz Augustyn

Liczba składanych wniosków o obywatelstwo szwedzkie jest rekordowa. Co roku populacja kraju w ten sposób rośnie o 100 tysięcy mieszkańców.

Szwedzka Agencja Migracyjna spodziewa się rekordowej liczby wniosków o obywatelstwo w tym roku. W Zycie wchodzą skrócone procedury ich rozpatrywania. W 2021 r. instytucja podjęła decyzję w sprawie około 85 000 wniosków o obywatelstwo. W październiku i listopadzie ubiegłego roku składano ich po około 11 000, co stanowiło wzrost o ponad 70 procent w porównaniu ze średnią miesięczną w pierwszej połowie 2021 r. W sumie w 2021 r. agencja migracyjna otrzymała nieco ponad 76 000 wniosków o obywatelstwo, a 71 229 (nie wszystkie z 2021 r.) zostało zatwierdzonych. Jest to spadek w stosunku do 2020 r., kiedy zatwierdzono łącznie 67 331 wniosków o obywatelstwo. Liczby te nie obejmują dzieci, którym przyznano obywatelstwo szwedzkie wraz z rodzicem, ponieważ dzieci nie ubiegają się o obywatelstwo bezpośrednio. Spośród tych, którzy stali się obywatelami Szwecji w 2021 r. (w tym dzieci otrzymujące obywatelstwo wraz z rodzicem), 44% pochodziło z Syrii (31 388). Kolejnymi krajami pochodzenia największej liczby wnioskodawców były Somalia (5 011), Afganistan (4 612), Erytrea (3 923), Irak (2 459), Polska (2 174), Indie (1 676), Tajlandia (1 647), Niemcy (1 378), Iran (1 338), Wielka Brytania (1 188) i Turcja (1 071). W sumie w ubiegłym roku zatwierdzono 86 889 wniosków o obywatelstwo, w tym dzieci, a także osób, których wniosek został odrzucony przez Agencję Migracyjną, ale zatwierdzony przez sąd apelacyjny. Przewiduje, że w tym roku ponownie padnie rekord zakończonych spraw, decyzje zapadną w sprawie około 110 000 wniosków zarówno w 2022, jak i 2023 roku.

Oprócz wniosków o obywatelstwo, Agencja Migracyjna otrzymała 12 625 wniosków od Brytyjczyków ubiegających się o status pobytu przed terminem 31 grudnia 2021 r. Spośród nich 8 231 otrzymało status rezydenta pod koniec 2021 r., a większość wciąż czeka na odpowiedź.

W listopadzie 2021 roku Szwecja liczyła 10 449 381 mieszkańców.

Długie oczekiwanie na obywatelstwo było gorącym tematem debaty w Szwecji w ostatnich latach. Według strony internetowej Agencji Migracyjnej, 75 procent „niedawno zamkniętych spraw” otrzymało decyzję w sprawie ich wniosku w ciągu 21 miesięcy. Władze stawiają za cel, aby żaden wnioskodawca nie czekał na rozstrzygnięcie dłużej niż sześć miesięcy. Na przełomie roku na szwedzkie obywatelstwo czekało około 100 tys. osób.

W 2021 r. wydano w Szwecji więcej zezwoleń na pracę niż w 2020 r., ich liczba wzrosła z 32 379 do 39 270. Najczęstszym krajem pochodzenia dla tych, którzy otrzymali pozwolenie na pracę, była Tajlandia, a następnie Indie i Ukraina. Większość zezwoleń na pracę została wydana dla zbieraczy i plantatorów jagód, a także dla osób z branży z IT. Ponadto w 2021 r. przedłużono 25 842 zezwolenia na pracę. W sumie większość wydanych zezwoleń na pobyt to zezwolenia na pracę, a następnie związane z powiązaniami rodzinnymi (anknytning), przy czym 24 189 osób w tej ostatniej grupie otrzymało zezwolenie na pobyt. Kolejną dużą grupą byli studenci, z 14 034 zezwoleniami na naukę wydanymi w 2021 roku. Inna grupa beneficjentów wydanych zezwoleń to osoby ubiegające się o azyl – wydano 11 443 tego typu zezwoleń, a kolejnych 23 864 zezwoleń zostało przedłużonych. Ponadto 5 653 obywatelom spoza UE wydano zezwolenia na pobyt jako członkom rodziny obywatela UE i 898 tego typu zezwoleń zostało przedłużonych. Dane te nie obejmują obywateli UE pracujących, studiujących lub utrzymujących się, ponieważ zazwyczaj nie otrzymują oni zezwoleń na pobyt.