Wierni ze Szczecina i regionu otrzymali najnowsze wskazówki od władz kościelnych. Arcybiskup Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga wydał dekret o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta do dnia 19 kwietnia.

Metropolita powołuje się w swojej decyzji na aktualną sytuację zagrożenia zdrowotnego w kraju, zaostrzenie norm sanitarnych wprowadzone przez władze państwowe jak również na wskazania Prezydium Episkopatu z dnia 21 marca bieżącego roku. Udzielenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie poparte jest przypomnieniem o „obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie dla chorych poprzez telewizję, radio lub Internet, a dla osób będących w dyspozycji duchowej (stan łaski uświęcającej lub szczery żal za grzechy, połączony z postanowieniem naprawy życia wg zasad wiary świętej) także z duchową Komunią świętą.” Dekret obejmuje okres Wielkiego Tygodnia i świąt wielkanocnych i obowiązuje do następującej po nich niedzieli.