W 2018 roku w Unii Europejskiej było 194 miliony gospodarstw domowych, co oznacza wzrost o 12 milionów w stosunku do roku 2010. Jednak wraz ze wzrostem liczby gospodarstw domowych w Europie ich średnia wielkość maleje. Prawie połowa wszystkich gospodarstw domowych z dziećmi w krajach unijnych składa się tylko z jednego dziecka. W Danii w jednej trzeciej domów dzieci mieszkają tylko z jednym rodzicem.

W ciągu mniej niż dekady średnia wielkość gospodarstwa domowego powoli spadała z 2,4 osób do 2,3, podczas gdy udział gospodarstw jednoosobowych (obecnie prawie jedna trzecia ogółu) wzrosła o 17 %. Przybywa osób żyjących samotnie, samotnych rodziców i par bez dzieci. O 13% w stosunku do roku 2010 wzrosła liczba gospodarstw, w których dzieci są wychowywane przez samotnych rodziców, obecnie jest ich 7,9 mln tj. 14% rodzin w Europie.

Wśród państw członkowskich UE Niemcy i Finlandia odnotowały najwyższy odsetek gospodarstw domowych bez dzieci (78%), wyprzedzając Szwecję (77%), Austrię (75%) i Bułgarię (74%). Natomiast najwyższy odsetek gospodarstw domowych z dziećmi zarejestrowano w Irlandii (39%), a następnie w Polsce, na Cyprze i Słowacji (wszystkie 36%) i Rumunii (35%).

Najwyższy odsetek samotnych rodziców zanotowano w Danii, gdzie 29% wszystkich gospodarstw domowych tworzą samotni rodzice z dziećmi. W Estonii takich rodzin jest 28%, w Szwecji i na Litwie po 25% , na Łotwie – 23%, we Francji – 21%. Natomiast najniższy odsetek gospodarstw z samotnymi rodzicami z dziećmi stwierdzono w Chorwacji (6% ogółu), Rumunii (7%), Finlandii, Słowacji i Grecji (wszystkie te kraje – po 8%).

Prawie połowa wszystkich gospodarstw domowych z dziećmi w krajach unijnych (48% czyli 26,9 mln rodzin) składa się tylko z jednego dziecka, 40% (22,2 mln) ma dwoje dzieci, a 13% (7,1 mln) – troje dzieci lub więcej. Najwyższy odsetek gospodarstw domowych z jednym dzieckiem zarejestrowano w Bułgarii (60% wszystkich rodzin) i Portugalii (58%), a następnie na Łotwie i Litwie (po 55%). Natomiast najniższy odsetek gospodarstw domowych z jednym dzieckiem stwierdzono w Irlandii (35%), Szwecji i Holandii (oba 39%).