Tomasz Augustyn

Branża znajduje się w regresie, w ubiegłym roku w Polsce zanotowała proporcjonalnie jeden z największych spadków spośród państw Unii Europejskiej.

W latach 2012–2022 działalność transportowa na śródlądowych drogach wodnych UE była niestabilna. Od 2017 r. dane pokazują naprzemienne wzrosty i spadki aktywności, a dane za 2022 r. wykazują znaczny spadek o -10% (13 mld tonokilometrów) w porównaniu z 2021 r. Podobną tendencję można zaobserwować w tym samym okresie pod względem ton, ze spadkiem o -5% (lub 29 mln ton).

Wodny transport śródlądowy w Unii Europejskiej, 2021 – 2022 (w mld tonokilometrów)

Źródło: Eurostat

Niderlandy i Niemcy odpowiadały w 2022 roku za prawie trzy czwarte (73 proc.) unijnego transportu wodnego śródlądowego (w tonokilometrach). Wyniki branży spadły we wszystkich krajach w porównaniu z 2021 r., z wyjątkiem Litwy (+251%) i Finlandii (+31%). Te duże wzrosty procentowe należy jednak rozpatrywać w odniesieniu do niskiej początkowej wartości wykonanych tonokilometrów, oznaczają wzrost o 7 mln tonokilometrów w przypadku Litwy i 45 mln w przypadku Finlandii. Największe spadki w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. odnotowano w Bułgarii (-35%), Chorwacji (-29%), Polsce (-25%), Rumunii (-20%), na Węgrzech i Słowacji (po -19%). W wartościach bezwzględnych Niemcy odnotowały najwyższy spadek w 2022 r. (-4 mld tonokilometrów, czyli -8%).

W 2022 r. ponad połowa transportu towarowego na śródlądowych drogach wodnych UE była prowadzona przez statki zarejestrowane w Holandii (51%). Pozostałe tonokilometry zostały przeprowadzone przez statki 49 różnych narodowości, przy czym największy udział miały Niemcy (16%) i Belgia (9%). W 2022 r. holenderskie statki znalazły się w pierwszej trójce narodowości w 6 z 15 krajów i były na pierwszym miejscu w Belgii, Niemczech, Luksemburgu i Holandii.

Wodny transport śródlądowy w Unii Europejskiej w 2022 według bandery jednostek

Źródło: Eurostat