Samorząd Pomorza Zachodniego i Miasto Świnoujście chciałyby wspólnie utworzyć Świnoujski Morski Park Przemysłowy na bazie majątku wydzielonego z Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

Park miałby prowadzić działalność w branży stoczniowej i offshore. To odpowiedź na nadchodzącą koniunkturę w tych sektorach, ale też reakcja na ostatnie koncepcje zagospodarowania majątku świnoujskiej Gryfii.

Przed laty w Szczecinie działała Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., a w Świnoujściu – Morska Stocznia Remontowa S.A. W 2013 roku decyzją państwowego właściciela nastąpiło połączenie firm pod wspólnym szyldem szczecińskiej Gryfii. Mimo planów naprawczych i restrukturyzacji szczecińsko świnoujskiego zakładu nie udało się dotychczas wyprowadzić na prostą, jego kondycja finansowa jest zła. Obecnie bezpośrednim właścicielem konglomeratu jest państwowy Fundusz Rozwoju Spółek.

Nowym pomysłem na ratowanie firmy miała być budowa nowego, dużego doku w Szczecinie zapewniająca stoczni nowe zlecenia i możliwości działania, a w efekcie wzrost jej konkurencyjność. W połowie września Gryfia podpisała już nawet w tej sprawie umowę z Funduszem Rozwoju Spółek i Stocznią Szczecińską. Prezes Gryfii Krzysztof Zaremba podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawił plany sprzedaży świnoujskiej części i wykorzystania uzyskanych środków na sfinansowanie budowy doku. Jednocześnie doki, sprzęt pływający i inne zachowane elementy infrastruktury miały by zostać przeniesione do Szczecina i w dalszym ciągu użytkowane w działalności stoczniowej.

W ocenie samorządowców teren Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu to miejsce z ogromnym potencjałem gospodarczym. Wciąż nie brakuje tam ludzi o wysokich kwalifikacjach w branży remontów statków oraz budowy instalacji offshore. Takie aktywa gospodarcze – ich zdaniem – powinny zostać zachowane i uaktywnione.