Andrzej Pieśla

Urząd Kontroli Elektronicznej zbadał jakość polskiego internetu. Dane wskazują na przeciążenie sieci mobilnej.

Do certyfikowanego mechanizmu monitowania jakości dostępu do internetu, zarejestrowało się już ponad 43 tys. użytkowników. Mechanizm pozwala od 1 grudnia 2018 r. nie tylko sprawdzić szybkość posiadanej usługi, ale także dochodzić swoich praw, jeśli dostawca nie wywiązuje się z umowy. Ostatnie badanie prowadzono między grudniem 2019 r. a majem 2020 r. Wykonano ponad 240 tys. pomiarów.

Średnia prędkość pobierania danych w internecie stacjonarnym w Polsce wynosi 152,4 Mb/s, a w mobilnym – 20,2 Mb/s. Prędkość wysyłania danych to odpowiednio 59,6 i 9,2 Mb/s, a średnie opóźnienie: 33,5 ms i 65,8 ms – wynika z badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącego jakości polskiego internetu. Wyniki analizy wskazują, że w stosunku do wcześniejszych półroczy w sieciach mobilnych obniżyła się prędkość przesyłu danych, co oznacza większe zapotrzebowania na transfer danych w czasie pandemii.

W rankingu operatorów stacjonarnych najszybszą sieć ma Inea. Prędkość pobierania, jak i wysyłania przez nia danych przekracza 533 Mb/s (prędkość wysyłu jest nawet minimalnie wyższa), średnie opóźnienie wynosi 9,2 ms. Za liderem plasują się kolejno Toya, UPC, Orange, Vectra, Netia i Multimedia. Wśród operatorów mobilnych numerem 1 jest Orange (pobieranie danych – 25,4 Mb/s, wysyłanie – 9,5 Mb/s, średnie opóźnienie – 51 ms) przed P4, T-Mobile  i Polkomtelem.

Poszczególni dostawcy internetu różnie radzą sobie w poszczególnych województwach. Na Pomorzu Zachodnim najszybszą wysyłkę oferuje Multimedia. Pod względem szybkości wysyłania nieznacznie ustępuje liderowi w tej kategorii – sieci Orange. Poniżej przedstawiono dane dla poszczególnych parametrów.

Średnia z pomiarów dla poszczególnych powiatów i operatorzy z najwyższa średnią

Źródło: UKE

 

Średnia prędkość pobieranych danych

Źródło: UKE

 

Średni prędkość wysyłania danych

Źródło: UKE

 

Średnie opóźnienie

Źródło: UKE