Formułujemy idee dla Pomorza Zachodniego. Poważna dyskusja o ideach to istota polityki. Jeśli jesteśmy do takiej dyskusji zdolni, to potrafimy w wymianie zdań sformułować rację stanu Pomorza Zachodniego. Z tej powinności rozliczą nas przyszłe pokolenia, ale tylko wtedy, jeśli już dziś i jutro nie przegramy ich „wczoraj”. Liczymy na konstruktywne głosy tych wszystkich, którzy – tak jak my – poczuwają się do tej odpowiedzialności.

Hub funkcjonalny dynamizuje gospodarkę

Sprawne, wydajne i dobrze zarządzane przedsiębiorstwo państwowe stanowi wartość samą w sobie. Powinno pełnić dla regionalnej społeczności rolę okna na państwo, na jego interes, cele i możliwości rozwojowe.
Czytaj dalej