Andrzej Pieśla

Niemal połowa lokalnych samorządów na Pomorzu Zachodnim odczuła podczas pandemii zakłócenia pracy większości pracowników.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej przeprowadziła badanie wpływu epidemii korona wirusa na działalność jednostek samorządu terytorialnego na terenie całej Polski. Ponad 60% ankietowanych samorządowców wskazało, że realizacja niektórych zaplanowanych działań ich jednostek została zakłócona. Trzykrotnie niższy okazał się odsetek badanych, których zdaniem epidemia nie miała znaczącego wpływu na zaplanowane wcześniej działania. Na bardzo duży wpływ epidemii, który oznaczał zakłócenie większość zaplanowanych działań, wskazało 15% ogółu badanych sekretarzy gmin.

Pomorze Zachodnie należy do regionów, gdzie najczęściej dostrzegano negatywny wpływ pandemii na funkcjonowanie samorządów. Podzieliło tę opinię 19% ankietowanych przedstawicieli władz lokalnych, tylko nieco mniej, niż na Śląsku (24%) i w województwie świętokrzyskim (21%). W mniejszym stopniu – na poziomie 8-10% wskazań – problem był identyfikowany w województwach „ściany wschodniej”. Pomorze Zachodnie cechuje z kolei wysoki odsetek JST, w których praca większości pracowników uległa zakłóceniu lub wymagała zmian, dotyczyło to w naszym regionie 43% wobec zaledwie 18% na Podlasiu. Praca zdalna w największym stopniu była wprowadzana w województwie lubuskim – na zastosowanie takiego rozwiązania w tym regionie wskazało 41% respondentów (w województwie zachodniopomorskim – 25%).

Wysoki poziom ograniczenia wydatków w następstwie pandemii dotknął co czwartego samorządu w regionie. Na Warmii i Mazurach odsetek ten wyniósł nawet 35%, podczas gdy na Opolszczyźnie jedynie 17%. Województwo zachodniopomorskie znalazło się jednak w gronie regionów, gdzie szczególnie wiele gmin doświadczyło negatywnego wpływu pandemii na jakość usług publicznych (51%). Pozytywny wpływ zaobserwowano w przypadku 6% lokalnych samorządów. W przypadku 12% gmin w regionie w realiach pandemicznych zastosowano obniżenie stawek podatku od nieruchomości (na Podlasiu – w 25% gmin), w 31% gmin – zwolnienia lub obniżki opłat za najem lokali gminnych dla przedsiębiorców.

Blisko połowa jednostek samorządu terytorialnego w regionie była przygotowana na pandemię pod względem proceduralnym (w województwie świętokrzyskim takie przygotowanie deklaruje 67% JST), 75% pod względem kompetencji pracowników, 60% pod względem organizacji pracy urzędu, ale tylko 34% pod względem technicznym.

Pełen raport z badania jest dostępny pod adresem: https://frdl.org.pl/static/upload/store/frdl/RAPORTY/Wplyw_epidemii_na_dzialalnosc_JST.pdf