Andrzej Pieśla
Gdzie podróżować w czasie pandemii? Najlepiej blisko domu. Czy znasz swoje najbliższe otoczenie? Swoją miejscowość, okoliczne lasy i wsie? Czy wiesz, co działo się tu lata albo wieki temu? Inspiracją do lepszego poznania regionu Pomorza Zachodniego będzie „Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego”. To drugie już wydanie książki, wpisującej się w ogólnopolską serię.
„Kanon krajoznawczy” nazywany jest często „biblią krajoznawcy”. To pozycja, w której przedstawiono najciekawsze obiekty przyrodnicze, zabytki, muzea, pomniki, miejsca pamięci. Pokazano również  wiele obiektów współczesnych – wyróżnianych, nagradzanych i wartych zobaczenia i zapamiętania. Integralną częścią poznawania regionu są legendarne opowieści o jego początkach – stąd obecność w książce najciekawszych legend. Pasję do podróży i zamiłowanie do prawdy o Pomorzu Zachodnim zapiana w dawnych opowieściach łączy w swej aktywności Małgorzata Duda, która wraz z Tomaszem Dudą i Robertem Śledzińskim jest autorką „Kanonu”. Żeby ułatwić czytelnikowi korzystanie z książki, całość podzielona została na rozdziały – każdy rozdział to jeden powiat (w ujęciu alfabetycznym). Na wstępie każdego z nich podano krótką charakterystykę powiatu, informacje o jego fizjografii, przyrodzie, zabytkach oraz dane statystyczne. Dalej opisano najważniejsze, najciekawsze miejscowości i obiekty. Jako oddzielne hasła zaprezentowano parki narodowe i krajobrazowe.
Kanon został opracowany przez grono doświadczonych krajoznawców i przewodników turystycznych. W każde miejsce dotarli osobiście i opisali to, co rzeczywiście widzieli. Książka oddaje piękno i niezwykły charakter Pomorza Zachodniego, przybliża czytelnikowi region i zapoznaje z ogromną liczbą około 200 niezwykłych, często unikatowych w skali kraju obiektów – zabytkowych historycznych budowli, zespołów architektonicznych (dawnych oraz współczesnych), jak również obiektów przyrodniczych. Zawiera również notki biograficzne postaci związanych z regionem, ciekawostki oraz wybrane legendy.
Nie jest to wydawnictwo zwyczajne także z tego powodu, że pierwsze 100 egzemplarzy książki będzie numerowane. Egzemplarze od numeru 1 do 9 już po wydrukowaniu zostaną wystawione na licytację na allegro. Zapisy przyjmowane są na egzemplarze od numeru 10 – w kolejności spływania zgłoszeń pod adres: kanon@dudowie.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:  http://dudowie.pl/aktualnosci/Kanon-krajoznawczy-wojewodztwa-zachodniopomorskiego_53.