Tomasz Augustyn

Nigdzie w Polsce kin nie jest tak dużo względem liczby mieszkańców.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2023 kina stałe w Polsce posiadały 1,6 tys. sal dysponujących 298,2 tys. miejsc na widowni. W porównaniu z 2022 r. liczba widzów wzrosła o 8,3 mln osób. Najwięcej kin stałych działało w województwie mazowieckim (83), a spośród pozostałych województw wyróżniały się: śląskie (53), wielkopolskie (52), dolnośląskie (49) oraz małopolskie (46). Na Pomorzu Zachodnim działało 30 kin, mniej więcej tyle, co w województwie pomorskim (32), na Lubelszczyźnie (31) i Podkarpaciu (28). Wobec tego w województwie zachodniopomorskim jedno kino przypadało na 54,5 tysiąca mieszkańców, podczas gdy w województwie kujawskim na ponad 11 tysięcy, w województwach łódzkim i podlaskim na ponad 87 tysięcy, w śląskim na ponad 81 tysięcy. Porównywalne do Pomorza Zachodniego nasycenie obiektami kinowymi cechuje jedynie województwo warmińsko – mazurskie, nieznacznie wyższe odnotowano na Dolnym Śląsku. Jeśli na Śląsku miałoby być podobna liczba obiektów kinowych względem liczby mieszkańców co na Pomorzu Zachodnim, powinno ich tam być nie 53, a 79 (o 26 więcej), w województwie kujawsko – pomorskim – o 19 więcej (wobec 18 istniejących), na Mazowszu – o 18 więcej (wobec istniejących 83).

Najwięcej widzów w przeliczeniu na jedno kino stałe odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (128,5 tys.), a najmniej – w świętokrzyskim (54,3 tys.). W województwie zachodniopomorskim na 1 kino przypadało średnio 65719 widzów. W porównaniu z 2022 r. liczba widzów wzrosła o 8,3 mln osób.