Andrzej Pieśla

Komisja Europejska zaprasza sołtyski i sołtysów wsi zachodniopomorskich do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli na przełomie września i października.

Wizyta studyjna liderów wiejskich z Pomorza Zachodniego odbędzie się w dniach 30 września – 2 października. W jej trakcie uczestnicy zapoznają się z działaniami KE oraz dowiedzą się więcej o podejmowanych przez nią inicjatywach dotyczących wsi i jej mieszkańców. Spotkania i prezentacje będą poświęcone takim zagadnieniom, jak rola i funkcjonowanie Komisji Europejskiej, aktualne wyzwania UE, przyszłość wspólnej polityki rolnej, unijne programy rozwoju obszarów wiejskich, polityka regionalna KE, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu na obszarach wiejskich. Spotkania będą prowadzone w języku polskim.

Zgłoszenia udziału w wyjeździe studyjnym należy przesłać do 30 sierpnia na adres mailowy Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.