Tomasz Augustyn

Bezrobocie nieznacznie spada, podobnie jak przeładunki w portach i nastroje przedsiębiorców

Główny Urząd Statystyczny opublikował informację o sytuacji społeczno – ekonomicznej województwa zachodniopomorskiego we wrześniu. Przeciętne zatrudnienie w regionie w sektorze przedsiębiorstw było niższe w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 roku i wyższe w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Stopa bezrobocia rejestrowanego (6,5%) ukształtowała się na poziomie niższym od notowanego przed rokiem oraz nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: białogardzki (15,8%, wobec 16,5% we wrześniu 2022 roku), choszczeński (15,0%, wobec 16,2%), łobeski (14,7%, wobec 14,6%), szczecinecki (14,0%, wobec 13,6%) oraz świdwiński (12,7%, wobec 12,7%), a o najniższej – kołobrzeski (1,7%, wobec 1,6%), policki (3,2%, wobec 3,9%), m. Szczecin (3,6%, wobec 3,0%), m. Świnoujście (3,7%, wobec 3,3%), goleniowski (4,1%, wobec 3,6%) i m. Koszalin (4,3%, wobec 4,9%). W porównaniu z wrześniem 2022 roku spadek stopy bezrobocia odnotowano w dziesięciu powiatach i jednym mieście na prawach powiatu, przy czym największy w powiatach: koszalińskim (o 2,2 p. proc.), pyrzyckim (o 1,5 p. proc.), choszczeńskim (o 1,2 p. proc.), drawskim (o 1,0 p. proc.) oraz gryfińskim (po 0,8 p. proc.). W tym samym okresie wzrost stopy bezrobocia odnotowano w siedmiu powiatach i dwóch miastach na prawach powiatu, przy czym największy w powiatach: m. Szczecin (o 0,6 p. proc.) oraz gryfickim i goleniowskim (po 0,5 p. proc.)

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym był wyższy niż w skali kraju i wyniósł 11,5%. W województwie zachodniopomorskim we wrześniu br. najwyższe wynagrodzenie otrzymali zatrudnieni m.in. w informacji i komunikacji (wyższe o 49,9% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw), trans[1]porcie i gospodarce magazynowej (wyższe o 22,4%) oraz górnictwie i wydobywaniu (wyższe o 19,6%). Stosunkowo najniższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano m.in. w: pozostałej działalności usługowej (niższe o 21,6% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw), zakwaterowaniu i gastronomii (niższe o 18,5%), a także działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (niższe o 12,0%). W okresie styczeń-wrzesień br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 6772,19 zł, tj. o 12,0% wyższym niż w analogicznym okresie 2022 roku

Według stanu na koniec września br. w rejestrze REGON 41,3 tys. podmiotów miało zawieszoną działalność (o 7,1%  więcej niż przed miesiącem).  W październiku br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców były negatywne i zazwyczaj bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem.

Na rynku rolnym we wrześniu  przeciętne ceny skupu produktów roślinnych i zwierzęcych były wyższe niż przed miesiącem, z wyjątkiem cen skupu ziemniaków, żywca wołowego i drobiowego. W porównaniu z wrześniem 2022 roku ceny skupu podstawowych produktów rolnych obniżyły się oprócz cen skupu ziemniaków i żywca wieprzowego. Ceny targowiskowe ziemniaków jadalnych obniżyły się w skali miesiąca, a w skali roku wzrosły.

Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach bieżących) we wrześniu br. osiągnęła wartość 5388,2 mln zł i była niższa (w cenach stałych) niż w analogicznym miesiącu 2022 r. o 13,3% (we wrześniu ub. r. zanotowano wzrost o 5,7% w skali roku), w porównaniu z poprzednim miesiącem wystąpił wzrost o 6,9%. Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) była wyższa niż przed rokiem (o 34,8%, wobec spadku o 4,3% w 2022 r.) i niższa w stosunku do sierpnia br. (o 2,4%)

We wrześniu zwiększyła się liczba mieszkań oddanych do użytkowania oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto, a zmniejszyła liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania we wrześniu br. była większa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku.

Odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych była natomiast niższa niż we wrześniu 2022 roku.  W portach morskich województwa zachodniopomorskiego obroty ładunkowe były niższe niż we wrześniu ub. r. i niższe w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Ruch pasażerów był mniejszy niż miesiąc wcześniej i mniejszy niż w tym samym miesiącu ub. r.