Andrzej Pieśla

Koszalin pokazuje, że zwraca baczną uwagę na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i przeciwdziałanie zagrożeniu środowiskowemu. Prezydenta miasta wspiera w tych kwestiach specjalny doradca.

Społeczną funkcję doradcy prezydenta Koszalina ds. klimatu i nowoczesnej gospodarki objął Adam Wyszomirski. Obecnie jest on członkiem zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie. Do zadań doradcy ma należeć między innymi koordynowanie inwestycji proekologicznych. Jak deklaruje nowy doradca, miasto ma ambicje stworzenia tak zwanego miksu energetycznego, czyli systematycznego odchodzenia od węgla i poszukiwania nowych rozwiązań, które go zastąpią. Aktywne działania w tym zakresie będą dotyczyć samej Miejskiej Energetyki Cieplnej, która będzie szukała innych źródeł pozyskiwania energii, np. takich, jak kogeneracja, nowoczesne kotły gazowe, czy biomasa. Ponadto Zarząd Budynków Mieszkalnych ma wprowadzić program termomodernizacji budynków, a  każdy nowo wybudowany obiekt w TBS-ie dysponować odnawialnym źródłem energii.

Koszalińskie rozwiązanie to fragment ogólniejszego zjawiska. Specjalnych urzędników zajmujących się wspieraniem włodarzy miast w staraniach o poprawę efektywności energetycznej i bardziej przyjazne podejście do środowiska powołują kolejne ośrodki. W Gdańsku Piotr Borawski pełni funkcję zastępcy prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. We Wrocławiu funkcjonuje Rada ds. Ekologii, której przewodnicząca jest Katarzyna Szymczak-Pomianowska – dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego. Rada, nad którą nadzór powierzono wiceprezydentowi Wrocławia Adamowi Zawadzie, pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego prezydenta Wrocławia w sprawach rozwoju, kształtowania i utrzymania terenów zielonych w mieście oraz wprowadzania rozwiązań proekologicznych w funkcjonowaniu miasta. Z kolei Witold Śmiałek pełni w Krakowie funkcję Doradcy Prezydenta Miasta ds. Jakości Powietrza. W Sosnowcu Tomasz Przedpełski jest Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Adaptacji miasta do zmian klimatu, podobnie jak Bartosz Frankowski w Gdyni.
Utworzenie sieci doradców ds. klimatu i środowiska jest częścią zadania C4 projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego modelu doradca ds. klimatu i środowiska jest osobą zatrudnioną bezpośrednio w starostwie powiatowym. Na poziomie regionalnym współpracuje z Urzędem Marszałkowskim, a na poziomie lokalnym – z gminami. Głównym zadaniem doradcy ds. klimatu i środowiska będzie skuteczne wdrożenie działań określonych tj. Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz Małopolskim Programie Ochrony Powietrza, w tym m.in.: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy gminami na obszarze powiatu, inicjowanie wspólnych działań, projektów, akcji edukacyjnych we współpracy z gminami, zapewnienie doradztwa dla gminnych Ekodoradców w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa energooszczędnego, zapewnienie wsparcia technicznego gminom w zakresie wdrażania neutralności klimatycznej dla szkół oraz innych budynków użyteczności publicznej, współpraca z przedsiębiorstwami z sektora urządzeń grzewczych, w zakresie zapoznania z nowymi technologiami.