Andrzej Pieśla

Pomorze Zachodnie nie odgrywa wiodącej roli w produkcji roślinnej w skali kraju. Opublikowane wyniki za rok 2020 świadczą o wzroście zbiorów zbóż i warzyw oraz znacznym zmniejszeniu produkcji owocowej.

Powierzchnia upraw zbóż w województwie zachodniopomorskim w roku 2020 zmniejszyła się w stosunku do roku 2019 o 10%, jednocześnie plony wzrosły o 16%, a zbiory o 4,6%. Powierzchnia i zbiory w regionie stanowiły niecałe 6% udziału w produkcji zbóż w skali całego kraju. W przypadku samych tylko gospodarstw indywidualnych udział ten wynosił nieco ponad 4,5%. Zbiory zbóż podstawowych w roku 2020 były o 5% większe niż rok wcześniej, pszenżyta – o 12%, żyta – o 13%, owsa – o 51%, a pszenicy i jęczmienia mniejsze o 2%. Zbiory mieszanek zbożowych ogółem były w regionie mniejsze o ponad 40%.

Ziemniaki z województwa zachodniopomorskiego stanowiły 5% ogółu powierzchni uprawy i wielkości zbiorów w skali kraju. W roku 2020 powierzchnia uprawy wzrosła w regionie o 9%, a zbiory o 54%. Produkcja buraków cukrowych (6% potencjału produkcji krajowej) pozostawała na poziomie zbliżonym do roku 2019, w przypadku roślin oleistych (9% potencjału krajowego) powierzchnia upraw wzrosła o 23% a zbiory o 47%, analogiczne wzrosty odnotowano w odniesieniu do produkcji rzepaku i rzepiku (9% potencjału Polski). Wkład regionu w bilans produkcji warzyw gruntowych to niecałe 2% ogółu zbiorów (w roku 2020 wzrosły o 20% w stosunku do roku wcześniejszego), owoców z krzewów – 2,5% (zbiory były mniejsze o prawie 40%), a owoców z drzew – 0,1% (zbiory zmniejszyły się w roku 2020 o prawie 90%).