Andrzej Pieśla

We wrześniu i październiku na Pomorzu Zachodnim odnotowano mniejszy niż w innych regionach spadek liczby noclegów udzielonych turystom.

We wrześniu 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 2,2 mln turystów, którym udzielono 6,0 mln noclegów. W porównaniu z wrześniem 2019 roku było to mniej odpowiednio o 34,5% i o 27,4%. Spadek liczby turystów, w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, odnotowano również w październiku 2020 r.; według szacunków liczba osób korzystających z noclegów była niższa o 57,4%. Wyniki badania turystycznej bazy noclegowej wykazały, że we wrześniu br. w obiektach noclegowych zatrzymało się 2,2 mln turystów. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, kiedy odnotowano 3,3 mln osób, było ich mniej o 34,5%. Wśród ogółu turystów 88,2% stanowili turyści krajowi (1,9 mln), natomiast 11,8% turyści zagraniczni (0,3 mln). W porównaniu z wrześniem 2019 r. było to mniej odpowiednio o 26,2% i 64,3%. Prawie połowę (49,9%) turystów zagranicznych korzystających we wrześniu br. z bazy noclegowej stanowili goście z Niemiec.

Spadek liczby turystów korzystających z noclegów odnotowano we wszystkich województwach. Największe spadki wystąpiły w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego (o 54,9%), łódzkiego (o 49,9%) i małopolskiego (o 46,7%). Najmniejszy spadek odnotowano w obiektach położonych w województwie zachodniopomorskim (o 7,4%). We wrześniu br. po ponad 230 tys. osób skorzystało z noclegów w województwach: małopolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, mazowieckim i pomorskim. Najmniej turystów przebywało w obiektach zlokalizowanych w województwie opolskim (28,7 tys.). Turyści we wrześniu 2020 r. najchętniej wybierali pobyt w hotelach – z noclegów w tych obiektach skorzystało 62,6% turystów krajowych i 76,5% turystów zagranicznych.

W październiku 2020 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r., największy spadek liczby turystów wystąpił w województwach małopolskim (o 68,4%) i mazowieckim (o 67,5%), natomiast najmniejszy w województwach zachodniopomorskim (o 35,6%) i warmińsko-mazurskim (o 42,4%).