Tomasz Augustyn

Na horyzoncie coraz większe problemy z dostępnością lekarzy. Na razie w regionie panują w tym względzie warunki przeciętne na tle kraju.

W województwie zachodniopomorskim w 2022 roku bezpośrednio z pacjentami pracowało 5,4 tysiąca lekarzy. W przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców oznacza to 32,7 medyków. W skali kraju to przeciętne wartości. Pod względem liczby lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem w odniesieniu do liczby mieszkańców w 2022 r. na pierwszym miejscu uplasowały się województwa: łódzkie i mazowieckie (odpowiednio 42,8 oraz 41,4 lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców). Najmniejsza liczba lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2022 r. wystąpiła w województwach: lubuskim (23,8) i opolskim (24,3), które należą do grupy mniejszych województw, z relatywnie małą liczbą mieszkańców w miastach stanowiących siedziby władz wojewódzkich oraz warmińsko-mazurskim (25,7) i podkarpackim (28,3).

Lekarze pracujący bezpośrednio z pacjentem według województw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2022 r.

Źródło: Zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w 2022 r., GUS 2023

Najwięcej lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem w odniesieniu do liczby mieszkańców w 2022 r. pracowało w województwach: łódzkim (11,1), a następnie: podlaskim i mazowieckim (po 10,8 lekarzy dentystów). Pomorze Zachodnie notowało w tym względzie notowało stosunkowo dobry wynik – 10,3. Najmniej lekarzy dentystów pracowało w województwach: kujawsko-pomorskim (6,1 lekarzy dentystów na 10 tys. mieszkańców) i warmińsko-mazurskim (6,5).

Lekarze dentyści pracujący bezpośrednio z pacjentem według województw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w 2022 r.

Źródło: Zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w 2022 r., GUS 2023

 

Czytaj więcej: