Tomasz Augustyn

Turystyka wciąż w trudnej sytuacji, choć Pomorze Zachodnie utrzymuje pozycję krajowego lidera. Wsparcie dla sektora ma przynieść m.in. kolejne przedłużenie obowiązywania bonu turystycznego. 

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. „Obowiązujące w 2021 r. obostrzenia w zakresie funkcjonowania działalności bazy noclegowej były jednak mniej restrykcyjne niż rok wcześniej, w wyniku czego ogólna liczba turystów w bazie noclegowej na przestrzeni całego roku była większa w porównaniu z 2020 r.” – podał GUS w informacji prasowej.

Według stanu z 31 lipca 2021 r. w Polsce działalność prowadziły 9942 turystyczne obiekty noclegowe, tj. o 349 mniej (3,4 proc.) niż rok wcześniej. Poza hotelami (wzrost o 23 obiekty), szkolnymi schroniskami młodzieżowymi (wzrost o 14) i zakładami uzdrowiskowymi (wzrost o 11) spadki liczby obiektów działających w lipcu 2021 r. odnotowano we wszystkich rodzajach obiektów, w tym największy w pokojach gościnnych i kwaterach prywatnych (o 142 obiektów). W 2021 roku z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 22,2 mln turystów (w porównaniu z 2020 r. było to więcej o 24,2 proc. i 4,3 mln osób), którym udzielono 62,8 mln noclegów (więcej 22,3 proc. w porównaniu z 2020 r). w tym turystom zagranicznym – 7,2 mln (o 8,2 proc. więcej niż w roku poprzednim, ogółem o 500 tys. noclegów więcej).

Z danych GUS wynika, że w obiektach hotelowych nocowało ponad 16,6 mln osób, w tym najwięcej zatrzymało się w hotelach – 14,4 mln (tj. o 29 proc. więcej niż w 2020 r.). W pozostałych turystycznych obiektach nocowało 5,6 mln turystów, przy czym najwięcej osób przebywało w ośrodkach wczasowych – 1,5 mln (o 19 proc. więcej). Turystom przebywającym w hotelach udzielono najwięcej noclegów – 29,1 mln, tj. 46,3 proc. ogółu noclegów, ośrodkach wczasowych – 7,9 mln (12,5 proc.) i zakładach uzdrowiskowych – 7,2 mln (11,4 proc.). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych w 2021 r. wyniósł 32,3 proc. (w 2020 r. – 26,8 proc.). Najwyższe wskaźniki odnotowano w miesiącach letnich: w lipcu – 49,9 proc. i w sierpniu – 52,4 proc. W porównaniu z poprzednim rokiem były one wyższe odpowiednio o 11,6 p.proc. i 7,9 p.proc. Wykorzystanie w ub.r. miejsc noclegowych było o 5,5 punktu proc. większe w relacji rok do roku. Wyjątkiem był okres styczeń-marzec 2021 r., w którym odnotowano spadek liczby turystów w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Było to spowodowane faktem, że ograniczenia w przemieszczaniu się osób i działalności obiektów noclegowych w 2020 r. zaczęły obowiązywać dopiero od kwietnia. W pozostałych miesiącach 2021 r. liczba turystów przebywająca w obiektach noclegowych była większa niż w 2020 r. Noclegi w sezonie letnim (lipiec i sierpień) stanowiły 39,3 proc. wszystkich noclegów udzielonych w 2021 r. i w porównaniu z poprzednim rokiem było ich więcej o 24,9 proc.

Z informacji GUS wynika, że podobnie jak w latach poprzednich także w 2021 r. najwięcej noclegów udzielono w województwie zachodniopomorskim (11,9 mln), a następnie w małopolskim (8,8 mln) oraz pomorskim (8,0 mln). Na wymienione województwa przypadała niemal połowa (45,7 proc.) noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce. W województwie zachodniopomorskim Najdłużej korzystano z noclegów (4,9 noclegu), najkrócej w województwach mazowieckim (1,8) i wielkopolskim (2,0). Średni czas pobytu zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych w turystycznych obiektach noclegowych wynosił w 2021 r. przeciętnie 2,8 noclegu.

Rok 2022 ma przynieść ciąg dalszy odbicia w turystyce, ale póki co pojawiają się kolejne niepokojące tendencje. Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy podał w Radiu Kraków, że w efekcie wojny w Ukrainie skala odwołań imprez turystycznych na najbliższe miesiące jest szacowana na ok. 30-40 procent, m.in. linie Jet2 zawiesiły loty do Krakowa z powodu bliskości działań wojennych. Negatywnym skutkiem wojny jest postrzeganie Europy Środkowej jako terenu zagrożonego. Bardzo ciężką sytuację odczuwa sektor MICE (turystyka biznesowa), kongresy, konferencje, które są planowane na wiele miesięcy do przodu. Ministerstwo wraz z Polską Organizacją Turystyczną deklaruje podejmowanie działań mających informować, że w naszym kraju nie ma zagrożenia dla turystów – pomimo wojny za wschodnią granicą i przybywających do Polski uchodźców. W okresie popandemicznym chcą działać na rzecz turystyki miejskiej, kulturowej, ponieważ w ostatnich dwóch latach ona najbardziej ucierpiała. Resort przywiązuje dużą wagę do tego, by w listopadzie w Krakowie bez przeszkód odbyło się spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów i Konferencji; stolica Małopolski stała się gospodarzem tego spotkania po wielu latach starań. Nie jest rozważane przesunięcie terminu organizacji igrzysk europejskich w Krakowie.

Wsparciem dla branży ma być także decyzja o tym, że bon turystyczny można wykorzystać także w trakcie najbliższych wakacji. Został on wprowadzony w związku z pandemią COVID-19. Dodatkowe pieniądze miały zachęcić rodziców do wakacji na terenie kraju. Początkowo dostępny był do marca 2022 r., obecnie jednak dodatek można wykorzystać do 30 września 2022 r. Polskim bonem turystycznym mogą płacić rodzice za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na terenie Polski. Bon jest dostępny na profilu PUE ZUS osoby uprawnionej. Przysługuje rodzicom na dzieci do 18. roku życia (500 zł) oraz na dzieci z niepełnosprawnościami (1000 zł). Można nim zapłacić m.in. za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. Szczegółowa lista przedsiębiorców oferujących usługi w ramach bonu turystycznego dostępna jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.