Tomasz Augustyn

W województwie zachodniopomorskim istnieje 151 niezamieszkanych miejscowości. W całym kraju jest ich ponad 3400. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej określa obszary znajdujące się w zasięgu sieci zapewniających dostęp do Internetu. Realizując to zadanie przyjrzał się zjawisku występowania miejscowości, które są niezamieszkane, niezabudowane lub ich nazwy są nieużywane. Takie miejscowości, które de facto można by uznać za nieistniejące, w dalszym ciągu znajdują się w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, a w konsekwencji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), który ten Wykaz odzwierciedla. Na podstawie analiz wykonanych przez UKE (porównanie systemu identyfikatorów i nazw miejscowości z rejestru TERYT z występowaniem adresów z lokalami mieszkalnymi w Systemie identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (NOBC/TERYT)), stwierdzono występowanie 3423 miejscowości, w których jednocześnie nie występują adresy z lokalami mieszkalnymi. Są to głównie kolonie oraz osady leśne.

W województwie zachodniopomorskim zidentyfikowano 151 takich miejscowości, na Warmii i Mazurach jest ich nawet 277. W tym też regionie i w województwie pomorskim najwyższy jest procent niezamieszkanych miejscowości w województwie, przekracza tam on poziom 5,5 %. 

Niezamieszkane miejscowości w województwach

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej 

W okresie od 3 października 2019 do 14 listopada 2019 roku UKE wysłał pisma do 1149 gmin (w tym 798 gmin wiejskich oraz 351 gmin miejsko-wiejskich), w których zauważono wspomniane anomalie, z prośbą o przeanalizowanie przypadków i w przypadku zasadności, zainicjowanie działań zmierzających do zniesienia nieużywanych nazw. Pisma miały cel informacyjny i nie wymagały odpowiedzi. Jednak z otrzymanych odpowiedzi wynika, że część gmin podejmowała w przeszłości próbę zniesienia nazw niezamieszkanych miejscowości, ale z uwagi na aspekt historyczny i kulturowy wskazanych nazw, nie zostały one zniesione. Odpowiedzi z kilkudziesięciu gmin potwierdzają natomiast istnienie nieprawidłowości oraz zawierają deklarację podjęcia kroków zmierzających do zniesienia tych nazw. W związku z długotrwałością procesu, zmian w wykazie w przypadku zasadności zniesienia nazwy miejscowości można spodziewać się na koniec 2020 roku.