Andrzej Pieśla

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali raport, którego celem jest ocena sytuacji finansowej powiatów i miast na prawach powiatu w związku z Covid-19 na przykładzie wpływów z PIT w pierwszym półroczu 2020 roku i analogicznym okresie w roku 2019. Wnioski nie napawają optymizmem.

Powiaty ziemskie i miast na prawach powiatu w pierwszym półroczu – w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – zanotowały wpływy z podatku PIT mniejsze o 1,063 miliarda złotych. W ujęciu procentowym oznacza to spadek o 7,37 %. To wszystko dokonuje się, gdy w tym samym czasie minimalne wynagrodzenie wzrosło o 15,56 %, przeciętne wynagrodzenie o 7,69 %, a ceny towarów i usług w czerwcu były o przeciętnie 3,3 % wyższe niż przed rokiem. Uwzględnieni wskaźnika inflacja pokazuje, ze złotówka z czerwca 2019 roku po roku warta jest 0,97 złotych, zatem 13,359 miliarda złotych dochodu powiatów to w ujęciu realnym 12,979 miliarda.

Całkowita kwota spadku wpływ z podatku PIT w pierwszym półroczu 2020 roku w stosunku do pierwszego półrocza roku wcześniejszego dla wszystkich powiatów ziemskich w Polsce wyniosła 180 813 014 złotych. Średnio powiat w województwie zachodniopomorskim odnotował w pierwszym półroczu tego roku wpływy z podatku PIT mniejsze o 467 797 złotych niż przed rokiem (7,22 %). To i tak jeden z niższych w skali kraju uśrednionych ubytków wielkości wpływów – na Mazowszu to prawie 850 tysięcy mniej, a na Śląsku – przeciętnie 1,085 miliona złotych mniej niż przed rokiem. Z kolei miasta na prawach powiatu w województwie zachodniopomorskim odnotowały wpływy średnio o 9 739 001 złotych mniejsze niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku (7,04 %). To mniej niż w przypadku miast województwa lubuskiego, dla których strata średnio 14 milionów złotych oznacza uszczuplenie kasy o 12,5 % w stosunku do dochodów z PIT przed rokiem.

Średnia kwota wpływów z podatku PIT przypadająca na powiat w województwach w pierwszych półroczach roku 2019 i 2020

Źródło: Związek Powiatów Polskich

 

Średnia kwota wpływów z podatku PIT przypadająca na miasto na prawach powiatu w województwach w pierwszych półroczach roku 2019 i 2020

Źródło: Związek Powiatów Polskich