Tomasz Augustyn

Ministerstwo klimatu i środowiska oprócz kwestii związanych z klimatem i polityką energetyczną zajmować się będzie też ochroną przyrody i gospodarką wodną.

To oznacza, że resort zyska dla Pomorza Zachodniego szczególne znaczenie łącząc kompetencje w obszarach dotyczących jego żywotnych, aktualnych interesów – zagospodarowaniem i ochroną Bałtyku, w tym rozwojem na jego obszarze morskich farm wiatrowych, zasobami środowiska naturalnego i formami ich ochrony, zasobami akwenów śródlądowych, ich dobrostanem i ochroną przeciwpowodziową. Trudno wskazać inny region, gdzie te wszystkie zagadnienia i spiętrzenie związanych z nimi wyzwań, odgrywały role w podobnym natężeniu.

Michał Kurtyka urodził się w 1973 r.. Jest absolwentem paryskiej uczelni Ecole Polytechnique i stypendystą w zakresie optyki kwantowej, znajdującego się pod Waszyngtonem (DC) National Institute of Standards and Technologies, gdzie pracował pod przewodnictwem laureata nagrody Nobla z fizyki Williama D. Phillips’a. W obszarze ekonomii międzynarodowej studiował na uniwersytecie w Louvain La Neuve oraz uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim.

Przed laty w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej pracował w zespole ministra Jana Kułakowskiego nad negocjacjami akcesyjnymi z Unią Europejską, Prowadził w nim zespół analityczny i odpowiadał bezpośrednio za obszar energetyki oraz transportu. W 2016 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

W kwietniu 2018 roku został powołany na stanowisko Pełnomocnika rządu ds. Prezydencji COP 24, czyli szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. W tym samym roku objął stanowisko wiceministra środowiska. Funkcję ministra klimatu Kurtyka objął w połowie listopada 2019 roku. We wtorek prezydent Andrzej Duda powołał go na stanowisko ministra klimatu i środowiska.