Andrzej Pieśla

Województwo zachodniopomorskie wyróżniało się niską jakością paliw w prowadzonych w ubiegłym roku przez Inspekcję Handlową kontrolach. Przed ryzykiem skorzystania ze złej jakości usługi można się zabezpieczyć dzięki informacji dedykowanej dla konsumentów.

W roku 2019 Inspekcja Handlowa zakwestionowała 1,37 % skontrolowanych próbek paliw płynnych u wybranych losowo przedsiębiorców. Kontrola dotyczyła czterech rodzajów paliw ciekłych dostępnych na rynku: oleju napędowego, benzyny, gazu LPG i biopaliw. Wykazała, że najlepszej jakości paliwa ciekłe występują w woj. lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Województwo zachodniopomorskie to region, gdzie – obok podlaskiego i kujawsko-pomorskiego – paliwa są najgorsze.

Kontrola odbywa się na wybranych losowo stacjach, ponadto dotyczy przedsiębiorców, wobec których konsumenci zgłosili skargi lub którzy zostali zgłoszeni przez organy ścigania, względnie u których poprzednie kontrole wykazały nieprawidłowości. Jakość paliw jest sprawdzana od 2003 roku. Podczas pierwszej kontroli odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 %. W kolejnych latach ilość nieprawidłowości stwierdzanych u przedsiębiorców wybranych losowo znacząco spadła, od 2015 roku utrzymuje się na poziomie poniżej 3 %.

W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2019 roku wymagań nie spełniało 1,37 % (rok wcześniej – 1,90 %). Podobnie jak w 2018 r., nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (1,01 %) niż oleju napędowego (1,86 %). Próba losowa była nieznacznie większa niż w poprzednim roku: łącznie inspektorzy zbadali 1023 próbki pobrane na 1023 stacjach. Najwięcej nieprawidłowości wystąpiło w województwach: podlaskim – 5,88 %, zachodniopomorskim – 5,66 % i kujawsko-pomorskim – 4,92 % zbadanych próbek. W województwach lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim Inspekcja Handlowa nie zakwestionowała żadnej z próbek pobranych losowo. Kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdziła nieprawidłowości. objęły 520 stacji, na których inspektorzy zakwestionowali 2,74 % próbek. Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych miało miejsce w województwach zachodniopomorskim (13,64 %) i lubuskim (13,04 %).

Listę stacji i hurtowni paliw skontrolowanych przez Inspekcję Handlową na zlecenie UOKiK można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji urzędu dzięki specjalnej mapie. Prezentuje ona stacje i hurtownie w konkretnych miejscowościach.

Mapa kontroli jakości paliw dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/kontrola_jakosc_paliw_mapa.php