Tomasz Augustyn

Kraje bałtyckie w największym stopniu odczuły podwyżki cen na rynku nieruchomości pod koniec ubiegłego roku.

Jak podaje Eurostat w czwartym kwartale 2022 r. czynsze o 2,5% w Unii Europejskiej wzrosły w porównaniu z tym samym okresem w 2021, zaś ceny mieszkań o 3,6%. W porównaniu z III kwartałem 2022 roku ceny mieszkań spadły po raz pierwszy od początku trendu wzrostowego w 2015 roku (-1,5% w IV kwartale 2022 roku w porównaniu z III kwartałem 2022 roku). Tymczasem czynsze kontynuowały trend wzrostowy (+0,6% w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 r.).

Ceny domów i czynsze w UE kształtowały się podobnie między 2010 r. a drugim kwartałem 2011 r. Podczas gdy w późniejszym okresie czynsze stale rosły do czwartego kwartału 2022 r., ceny domów wahały się znacznie. Po gwałtownym spadku między drugim kwartałem 2011 r. a pierwszym kwartałem 2013 r. ceny domów utrzymywały się na mniej więcej stabilnym poziomie w latach 2013–2014. Po szybkim wzroście na początku 2015 r. ceny domów rosły szybciej niż czynsze do drugiego kwartału 2022 r. W trzecim kwartale 2022 roku ceny mieszkań rosły w tym samym tempie co czynsze (w obu przypadkach +0,7% w porównaniu z drugim kwartałem 2022 roku). W sumie od 2010 do czwartego kwartału 2022 czynsze wzrosły o 19%, a ceny mieszkań o 47%.

Ceny domów wzrosły ponad dwukrotnie w Estonii, na Węgrzech, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, w Austrii i Czechach.

Ceny domów i czynszów – zmiana procentowa w okresie 2010 – IV kwartał 2022 roku

Źródło: Eurostat

Porównując IV kwartał 2022 r. z rokiem 2010 r., ceny mieszkań wzrosły bardziej niż czynsze w 18 krajach UE. W tym okresie ceny domów wzrosły w 24 krajach UE, a spadły w trzech. Ponad dwukrotnie wzrosły w Estonii (+199%), na Węgrzech (+174%), Litwie (+142%), Luksemburgu (+136%), Łotwie (+133%), Austrii (+126%) i Czechach (+ 125%). Spadki odnotowano w Grecji (-14%,), we Włoszech (-9%) i na Cyprze (-4%). W przypadku czynszów ceny wzrosły w 26 krajach UE i spadły w jednym, przy czym najwyższe wzrosty odnotowano w Estonii (+216%) i na Litwie (+160%). Jedyny spadek odnotowano w Grecji (-23%).