Andrzej Pieśla

Warszawiacy otrzymają nową perspektywę spojrzenia na powojenny Szczecin. W najbliższych tygodniach w stolicy zaprezentowana zostanie ekspozycja „Najdalsza Polska. Szczecin 1945-1948”.

Wystawa powstała w ramach 75-lecia przejęcia miasta przez administrację polską. Obecnie można ją jeszcze oglądać na Placu Solidarności w Szczecinie. Pomysłodawcą i kuratorem wystawy jest Piotr Semka, znany publicysta ze Szczecinem związany m.in. przez prowadzenie na antenie regionalnego radia audycji Magazyn Międzynarodowy. Współautorzy ekspozycji to dr Anna Lew-Machniak, dr Janina Kosman oraz Michał Knitter.

Podzielona na rozdziały tematyczne ekspozycja opowiada m.in. o genezie postulatów oparcia granic Polski na Odrze, losach Polaków wywiezionych przez Niemców w czasie wojny na roboty do Szczecina, realiach sowieckiej obecności w Szczecinie, transferze ludności polskiej z Kresów na Pomorze Zachodnie, oporze Szczecinian wobec łamania demokracji przez ekipę Bolesława Bieruta, życiu Kościoła katolickiego. Porusza też kwestię złożonych relacji społeczno – prawnych składających się na powstanie i karierę pojęcia „dziki zachód”, jak też o zjawisku szabru poniemieckiego mienia na ziemiach zachodnich.

Ekspozycja pojedzie do stolicy w połowie sierpnia.